Ocenenia

Zlatý Amos – insígnie koruna a žezlo, šek v hodnote 3500 eur

Amos sympaťák – internetové hlasovanie verejnosti – 1000 eur

Zlatá škola – ocenenie pre školu, ktorá má navrhnutých najviach učiteľov, na počet učiteľov v škole,

podľa počtu žiakov – 1000 eur

 

Najlepší príbeh o učiteľovi – najlepší príbeh v prihláške od jednotlivcov, skupín, tried – 200 eur

Cena Jána Gašperana- cena zakladateľa ankety na Slovensku, ktorú vyberá žiacka porota – 1000 eur

Naj učiteľ národnostných menšín – navrhnutý učiteľ z národnostnej školy – 1000 eur

Učiteľ bez predsudkov – navrhnutý učiteľ prevažne z rómskej školy – 1000 eur

Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať – učiteľa navrhujú bývalí žiaci, učiteľ už neučí – vecné ceny