Nominácie aktívnych učiteľov

1. Mária Bartošková

2. Juraj Beňačka

3. Viera Cahajlová

4. Barbora Cehulová

5. Alena Csajková

6. Alena Feriancová

7. Beáta Havranová

8. Mária Ivanecká

9. Michaela Kántorová

10. Eva Kitková

11. Jaroslava Kultanová

12. Jarmila Kušpálová

13. Lukáš Mencl

14. Janka Plešová

15. Martina Pukačová

16. Zuzana Sabolová

17. Anna Slovenkaiová

18. Zita Smoleňová

19. Roman Steinhűbl

20. Katarína Timková

21. Peter Uhrín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Hana Viteková

23. Michaela Zenková