2007

09

Finále ankety v školskom roku 2006/2007 v Štátnom divadle v Košiciach.